Formalności rejestracji Komitetu Wyborczego za nami
Dodane przez zbigniew dnia Wrzesie� 06 2018 18:10:20
W tegorocznych wyborach samorządowych swój akces zgłosił Komitet Wyborczy Wyborców BEZPARTYJNI Zbigniewa Szpotona. Same procedury rejestracji Komitetu to szereg dokumentacji i wyjazdy poza teren gminy. Pisemne zgłoszenie Komitetu oraz listy jego założycieli trzeba było dostarczyć do Komisarza Wyborczego w Skierniewicach. W dniu 23 sierpnia otrzymaliśmy postanowienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego. Następnie Urząd Statystyczny w Piotrkowie Trybunalskim przyjął nasz wniosek i wydał numeru regon. Kolejna wizyta to Urząd Skarbowy w Opocznie by tam otrzymać numer NIP. Ostatnia biurokratyczna procedura związana z rejestracją Komitetu Wyborczego to Bank Spółdzielczy i założenie rachunku bankowego. No ale to już za nami, Teraz nasi kandydaci na radnych będą pozyskiwać Państwa podpisy na listach udzielających poparcia.
Komitet Wyborczy Wyborców BEZPARTYJNI Zbigniewa Szpotona przystępuje do wyborów samorządowych w gminie z hasłem ,,WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ TURYSTYCZNY GMINY BIAŁACZÓW" Szczegółowy program Komitetu przedstawimy w dniu 21 września czyli miesiąc przed wyborami. Jak łatwo się domyśleć, czytając hasło naszej kampanii, jesteśmy ukierunkowani na obszar dotychczas niezagospodarowany i zaniedbywany przez wiele pokoleń. Nasz program wyborczy ukierunkowany jest także na bardzo ścisłą współpracę z młodym pokoleniem mieszkańców gminy.
Nasi kandydaci na radnych, to osoby bezpartyjne, niezależne w żadnym stopniu od sprawujących dziś władzę uchwałodawczą czy wykonawczą w Białaczowie. Tylko takie osoby dają gwarancję bezstronności w podejmowaniu ważnych decyzji w sprawach mieszkańców i gminy.

Zbigniew Szpoton