Czy gminie Białaczów grozi bankructwo?
Dodane przez zbigniew dnia Czerwiec 30 2019 18:04:47

Kiedyś to pytanie można by zaliczyć do pytań retorycznych. Dziś, po tym co spotkało gminę Ostrowice (zachodniopomorskie) a w kolejce czekają Raciechowice (małopolskie) Starozreby (płockie) , jest to realne ,aczkolwiek na tą chwilę mało prawdopodobne. Wprawdzie według polskiego ustawodawstwa gmina nie może zbankrutować, ale jak zwykle samo życie pokazuje że ustawodawca nie docenił pomysłowości wójtów w zakresie kreatywnego zarządzania finansami gminy. Gmina Białaczów nie należy do zamożnych, a można odważnie stwierdzić jest biedną. Nie jest to gmina rolnicza, a tym bardziej przemysłowa. Inne gałęzie gospodarki usługi, handel, turystyka,praktycznie nie istnieją. Tak więc, jak w rzeczywistości funkcjonuje taki twór samorządowy jak gmina. W odniesieniu do naszych realiów, można stwierdzić że gminna administracja nie posiadając własnych dochodów, ogranicza się do zarządzania budżetem (dotacjami, subwencjami) zgodnie z centralnymi wytycznymi .Analizując raport gminy Białaczów za 2018 rok można zauważyć ze 80 % budżetu w pozycji wydatki (koszty) zajmują tylko trzy działy; Oświata, Opieka Społeczna i Administracja Publiczna. Przypomnieć należy że lwia część środków na pokrycie tych zadań, zapisanych w statucie gminy i ustawie o samorządzie pochodzi z budżetu centralnego. Pozostałą część pokrywa gmina z tzw własnych dochodów. I tak corocznie na funkcjonowanie w obecnej strukturze placówek szkolnych , gmina dokłada ok 2 mln zł .Podobnie rzecz się ma z opieką społeczną
.
/czytaj więcej/
Rozszerzona zawartość newsa
Tu przeważająca część funduszy spływa do gminy z subwencji rządowych, w ramach różnych programów społecznych. Duża, a moim zdaniem zbyt duża część środków własnych, wydatkowana jest na dorażną pomoc mieszkańcom gminy, bez szczegółowej analizy potrzeb. W raporcie dalej czytamy o tym ze dochód na 1 mieszkańca gminy Białaczów jest mniejszy niż wydatki na niego.( D-4.438 zł,W-4.517zł)Jeszcze kilka lat wstecz sytuacja wyglądała odwrotnie. Wdrażając się w prognozy budżetowe na lata 2019-2024 można zauważyć regres w dochodach gminy. Autorzy tego raportu albo bardzo realnie ocenili możliwości gminy albo wykazali się brakiem kreatywności . Spadające dochody przy utrzymujących się na jednakowym poziomie kosztach doprowadzi wcześniej czy pózniej gminę do kolejnych zadłużeń poprzez zaciąganie kredytów i pożyczek. A taka sytuacja wydarzy się wcześniej niz możemy się tego spodziewać. Wystarczy że dostaniemy w ramach programu europejskiego czy krajowego część środków na realizacje jakiegokolwiek projektu (kanalizację, inwestycję czy współudział inwestorski). Konieczna więc będzie pożyczka czy kredyt na pokrycie wkładu własnego. W ten sposób wpadniemy w tzw spiralę zadłużenia a to jest już krok do bankructwa.
Niniejszym subiektywnym felietonem, chciałbym skłonić rządzących i administrujących naszą gminą do refleksji. To że współczesnego ,,Kowalskiego” nie interesują takie zawiłości ,nie zwalnia Was, którzy wykazaliście się kreatywnością w kampanii wyborczej do wzmożonej pracy i działań by opisana wyżej hipotetyczna sytuacja nigdy nie spotkała gminę Białaczów. Szanowni Radni gminni, TO WY jesteście organem uchwałodawczym i to na Was także spoczywa odpowiedzialność za rozwój przyszłościowy gminy.
Pamiętamy inicjatywy i nawoływanie przez ówczesną opozycję a dziś zasiadających we władzach Rady Gminy do skutecznej egzekucji należności publiczno- prawnych (długi podmiotów i osób fizycznych za podatki gruntowe, opłaty za wodę, nieczystości). Pamiętamy jak poprzedni rządzący dostawali cięgi za mało rozwojowy budżet. Dziś ci sami radni, ale już po drugiej stronie zachowują powściągliwość w krytyce tego co sami dziś nie robią. Szanowni Radni , czas zdecydowanie wejść na ruchome schody i wjechać do celu a nie próbować z nich schodzić opowiadając przez 50 lat że gdzieś tam w sołectwie ,,trza naprawić drogę”.

Zbigniew Szpoton

Ps. Słowa uznania kieruję do pracownika UG Białaczów , który realizuje przekaz online z sesji Rady Gminy, za wysoką jakość techniczną i sprawność informacyjną.