Czas na restrukturyzację w oświacie - czII
Dodane przez zbigniew dnia Luty 18 2020 10:34:25
W gminach rozpoczęło się planowanie roku szkolnego 2020/2021. Niektórzy odważni i odpowiedzialni za budżet gmin wójtowie , zapowiadają, że wskutek zaniżonej subwencji oświatowej będą musieli mocno ograniczyć wydatki na edukację .
Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", dyrektorzy szkół otrzymują - bardziej lub mniej formalne - wytyczne, które sprowadzają się do ograniczenia liczby etatów i łączenia klas. Zapowiedziane od września podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli bardzo pogorszą sytuację budżetową. W budżet centralnym na podwyzki zaplanowano tylko 100 mln zł, podczas gdy wyliczono że potrzeba jest 8x więcej.
Tak więc samorządy, aby wywiązać się z podstawowych zobowiązań płacowych wobec nauczycieli , będą musiały szukać oszczędności.

Systematycznie, raz do roku powracam w swych felietonach do analizy kosztów ponoszonych przez gminę na funkcjonowanie placówek oświatowych (szkoły). Przeglądając corocznie raport o stanie gminy zawsze zatrważają kwoty oświatowe ,które jak wynika z mojej już analizy, co roku ulegają zwiększeniu. Koszt utrzymania 4 placówek szkolnych w gminie Białaczów w roku 2018 wynosił 8mln 500 tys i jest to prawie 1/3 całego budżetu w pozycji wydatki. Czy naszą gminę stać na taką rozrzutność? Jeśli zauważamy że w niektórych klasach na zajęcia uczęszcza 6 lub 10 uczniów(SP Skronina, SP Petrykozy) a stan zatrudnienia kadry nauczycielskiej musi spełniać wymogi rozporządzeń ministerialnych, to uważam że nie.
Od lat zwracam się z apelem do władz gminnych by dokonać głębszej analizy edukacyjnej jak i ekonomicznej co do zasadności utrzymywania w tym kształcie takiej ilości szkól.
Szanowni Radni, Szanowna Pani Wójt
Wybory samorządowe zakończyły się w listopadzie 2018 roku. Czas na odpowiedzialne i odważne działania na rzecz ratowania gminnego budżetu. Działania te dziś mogą obniżyć wasze notowania u wyborców, ale jutro możecie odpowiedzieć że zrobiliście wszystko by gmina nie zbankrutowała.
Ps.
Od wielu lat sugeruję zmniejszenie kosztów w oświacie poprzez połączenie szkół w Skroninie i Petrykozach .Ta forma restrukturyzacji plus decyzja o żywieniu cateringowym we wszystkich szkołach ( kuchnia w szkole w Białaczowie ma odpowiednie możliwości w tym względzie) spowodują oszczędności ok 800 tys w skali roku.

Z.
S