80 lat temu na Łubach Sobieńskich
Dodane przez zbigniew dnia Maj 09 2024 11:59:15


,,Było to 9 maja 1944 roku. Niemcy wraz,, Mongołami" , ale nie jestem pewien, w liczbie ok 300, otoczyli wieś Ludwików, gmina Sworzyce. We wsi znajdowali się wówczas polscy partyzanci w liczbie 18. Wywiązała się obustronna strzelanina, która trwała około cztery i pół godziny. Wszyscy partyzanci zostali zabici. Po ustaniu strzelaniny, Niemcy podpalili wieś, wrzucając zabitych do ognia. Cała wieś spłonęła doszczętnie."
to treść protokołu przesłuchania jednego ze świadków tamtego tragicznego dnia. Przypuszczamy że ,,Mongołowie" jak nazywa świadek wspólników oprawców to mogli być tzw ,,własowcy" czyli rosyjscy jeńcy walczący u boku faszystów. Kolonia Ludwików to dzisiejsze Łuby Sobieńskie.

To wydarzenie a właściwie tragedia wydarzyła się dokładnie 80 lat temu, 9 maja 1944 roku na Łubach Sobieńskich (4km od Białaczowa). Dziś, w związku z kolejną rocznicą przytoczę fragment wspomnień Pani BOŻENY NIEMIEROWSKIEJ-SZCZEPAŃCZYK,żołnierza Armii Krajowej ps. ,,Zorza", naocznego świadka ,zamieszkującej w tamtym czasie w Białaczowie, autorki książki ,,Z przeżyć okupacyjnych na ziemi opoczyńskiej"

Pani Bożena relacjonuje:

,,Tragedia oddziału ,,Błysk" rozegrała się na kolonii Łuby Sobieńskie, położonej na skraju lasów białaczowskich, w kierunku na Końskie. Oddział przybył tam w dniu 9 maja po długim marszu i zatrzymał się na postój. Kolonia Łuby Sobieńskie liczyła zaledwie kilka zagród, w których partyzanci rozlokowali się na odpoczynek. Z chwilą przybycia partyzantów wszyscy mężczyzni uszli do pobliskich lasów, w obawie przed nadejściem niemieckich oddziałów pacyfikacyjnych. Zostali jedynie starcy, kobiety i dzieci....Pięciu żołnierzy oddziału, w tym zastępca dowódcy, Jan Włodarski ps .,,Tomek" otrzymało przepustki i udało się do rodzin w Białaczowie i okolicy. Nad ranem oddział został zaskoczony atakiem przybyłej z Końskich niemieckiej żandarmerii i granatowej policji w sile 1 kompanii, uzbrojonej w ciężki sprzęt maszynowy ,broń automatyczną i granaty. W akcji dodatkowo brał udział niemiecki samolot. W nierównej walce jaka się wywiązała zginęło 16 partyzantów, a jeden o pseudonimie ,,Sady"(nazwisko nieznane) dostał się do niewoli. Z ludności miejscowej zginęli Natalia Paduszyńska, kobieta w ciąży, oraz jej synek Michałek, zastrzeleni przez Niemców. W toku walki spłonęły wszystkie zabudowania kolonii. Zwłoki poległych partyzantów Niemcy ułożyli w stosie chrustu drewna i podpalili go.


ciąg dalszy materiału, zaproszenie i podziękowania - wejdz w zakładkę poniżej ,,czytaj więcej"

Rozszerzona zawartość newsa

Natychmiast po odjezdzie żandarmów niemieckich, mieszkańcy Łubów ugasili płonący stos z ciałami partyzantów, sypiąc piasek na palące się szczapy drewna. Były trudności z identyfikacją partyzantów z uwagi na częściowo zwęglone ciała"

W Łubach Sobieńskich śmierć poniosło 16 partyzantów:
Por. „Góral” Wilhelm Franciszek Czulak lat 31(z Bystrej k. Bielska)
Plutonowy „Mrówka” Piotr Szymański lat 29 (z Piotrkowa Tryb.)
Kpr. pchor. „Kruczek” Mieczysław Cieślik lat 24 (z Żarnowa)
Kpr. „Tomala” Tadeusz Józef Tyczyński l. 31 (z Paradyża)
Kpr. „Mazur” Marian Jan Ambroszczyk lat 27(z Alfonsowa)
Kpr. „Sady”- Antoni Jędrzejczyk lat 27 (z Gościmowic)
St. Strz. „Lis” Mieczysław Śpiewak; lat 23 (z Paradyża)
St. Strz. „Zawisza”; Tadeusz Szczegielniak lat 21(z Paradyża)
St. Strz. „Żbik”- Mieczysław Stańczyk lat 24 (z Paradyża)
St. Strz. „Zenit” – Aleksander Stanisław Gałka lat 31 (z Tomaszowa Maz.)
St. Strz. „Dziki” Władysław Nowak, lat 17 (z Łodzi)
St. Strz. „Marek”; nazwisko nieznane, lat 17
St. Strz. „Mróz”; – Mytkowicz
St. Strz. „Jesion”; Tadeusz Odrowąż-Pieniążek, lat 19
Strz. „Sokół” Władysław Morawski, lat 25
„Poznańczyk”- dane nieustalone.


Zachowały się zdjęcia wykonane przez Bohdana Borowskiego. Zdjęcia na pierwszej stronie przedstawiają zwęglone szczątki poległych partyzantów oddziały ,,Błysk", na drugiej przedstawia pogrzeb małego Michałka Paduszyńskiego. (prześcieradło w którym zawinięty był Michałek, zachowało się do dziś, i jest w posiadaniu rodziny Paduszyńskich, oraz tablicę (obelisk) w miejscu wydarzenia.Z związku z przypadającą w tych dniach rocznicą Sołtys, Rada Sołecka Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w Sobieniu serdecznie zapraszają mieszkańców gminy Białaczów na wieczornicę poświęconą 80 rocznicy bitwy Oddziału AK ,, Błysk" z Niemcami na Łubach Sobieńskich, która odbędzie się 11 maja 2024 roku na Łubach Sobieńskich przy obelisku.


Dziękujemy społeczeństwu Sobienia za kultywowanie pamięci o zbrodniach w Sobieniu.Nasza Redakcja składa szczególne podziękowania Panu Pawłowi Ulowskiemu, za przysłanie wielu cennych materiałów, opisujących faszystowskie, zbrodnicze działania na ziemiach białaczowskich. Z czasem będziemy je udostępniać.

Zbigniew Szpoton