Władze Miasta i Gminy Białaczów-2024r
Dodane przez zbigniew dnia Maj 21 2024 08:43:15Przewodniczący Rady Miejskiej- Świtkowski Waldemar
Wiceprzewodniczący - Nowak Lidia
Wiceprzewodniczący - Szymczyk Piotr

Radni:
Bąk Marcin
Bożek Dominik- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji
Józwik Stanisław
Kołodziejczyk Artur
Kupis Włodzimierz
Paduszyńska Marzanna
Pawłowski Marcin - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Prusek Zdzisław- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Skalska Ewa- Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
Taczykowski Bartłomiej
Telecka Małgorzata- Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia
Trębarczyk Zbigniew


Od Redakcji:
Przedstawiając nazwiska i funkcje Radnych, natknęliśmy się na swoisty, charakterystyczny dla tak małych gmin, paradoks. Otóż w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, którzy sami siebie będą kontrolować i sprawdzać, kierując przy okazji innymi komisjami. I tak np radny Bożek jest szefem bardzo ważnej komisji Budżetu ,Finansów i Inwestycji a przy tym jest członkiem Komisji Rewizyjnej , która będzie sprawdzać i oceniać jego pracę. Podobnie jest w przypadku Pani Ewy Skalskiej.

Przypominamy również, że w Sadzie Administracyjnym trwa weryfikacja zgodności wyboru Pani Teleckiej Małgorzaty, która uzyskała w wyborach, taką samą ilość głosów co Pani Krajewska-Al Khouri.

Uwaga: Oświadczenia majątkowe władz miasta oraz radnych możecie znalezć na stronie www.bialaczow.biuletyn.net w zakładce ,,Oświadczenia majątkowe"

Z.S