Bezrobocie w gminie na koniec kwietnia 2015r
Dodane przez zbigniew dnia Maj 08 2015 20:42:58
Jak podaje Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie, liczba bezrobotnych w gminie Białaczów wynosi na koniec kwietnia 2015r 438 osób i spadła w tym kwartale o 30 osób.
W tej ilości bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Opocznie 224 (spadek o 16) stanowią kobiety.

Osoby do 30 roku życia to liczba -123 (spadek o 10)

Osoby powyżej 50 roku życia-131 (spadek o 4)

Długotrwale bezrobotni -244 (spadek o 14)

Nadal jednak po gminie Drzewica, gdzie liczba bezrobotnych wynosi 691 osób, zajmujemy niechlubne drugie miejsce spośród wszystkich gmin powiatu opoczyńskiego, gdzie bezrobotnych jest najwięcej