Rada Gminy Białaczów-półmetek
Dodane przez zbigniew dnia Grudzie 01 2016 18:40:40

Zgodnie z zapowiedzią dzisiejszy temat mojego felietonu dotyczy oceny pracy Rady Gminy Białaczów oraz aktywności jej radnych. Minęły dwa lata od wyborów samorządowych, które wyłoniły nowych radnych w poszczególnych obwodach wyborczych. Każde kolejne wybory mają swój koloryt i większość z nas chciał czy nie staje się w tym okresie politycznym demokratą. Dlaczego politycznym, ano dlatego że od zawsze wyborom, nie tylko tym demokratycznym, towarzyszyła polityka. I tym razem też tak się działo. Część kandydatów na radnych w pośpiechu zmieniało komitety wyborcze i partie polityczne. Koniunktura polityczna w kraju, przełożyła się także na wybory samorządowe w naszej gminie. Większość mandatów do Rady zdobyli sympatycy Prawa i Sprawiedliwości. Na pierwszym posiedzeniu, dokładnie dwa lata temu (1 grudnia 2014r) Radni złożyli ślubowanie o treści:
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."
Wszyscy Radni poza oficjalną treścią slubowania dodawali ,,Tak mi dopomóż Bóg”
Na kolejnych kształtowały się komisje i wybierano przewodniczących tych organów. Wybrano także Przewodniczącego Rady Gminy, którym po raz kolejny został Zdzisław Prusek. Jeszcze tylko formalności związane z ustaleniem wysokości diet dla radnych, przewodniczących komisji i samego Przewodniczącego Rady i zabrano się do pracy. Jakież było moje ale i nie tylko moje rozczarowanie, kiedy Przewodniczący Rady przedstawił plan pracy na nową kadencję. Najlepiej odzwierciedla ten mój stan wypowiedz radnego Andrzeja Martyki który stwierdził podczas sesji -cytuję: ,,Panie Przewodniczący,szanowni radni. Przegladając plan pracy stwierdziłem że plan pracy co roku jest kserowany. Mamy tyle problemów,które są poruszane na komisjach” koniec cytatu. Dobitniej to skwitowała radna Elżbieta Lasota, cytat-,,Panie Przewodniczący,rozumiem że to jest Pana autorski plan. Dobrze by było, żeby plan konsultować z radą, proszę Pana o taką wspólpracę. Ten plan jest powielany przez lata, wydaję mi się że dla Pana czas się zatrzymał , a czas pędzi. Nasza gmina to nie ta sama co kilka lat temu. Brakuje mi wizji naszej gminy a ja będę walczyła o to. Uważam że wspólnie powinniśmy popracować nad planem pracy”-koniec cytatu. Zgadzam się z opiniami Państwa radnych i cierpliwie czekam na wykazanie się kreatywnością nie tylko Pana Przewodniczącego ale także przewodniczących poszczególnych komisji bo tam także samo obowiązuje zasada ,,kopiuj-wklej”Czasami przenika mnie przeczucie że nasi wybrańcy nie rozumieją zadań Rady Gminy. Przypomnę więc że Rada Gminy to lokalny parlament, przewodniczący Rady to gminny marszałek parlamentu. Jej zadaniem nie jest tylko ocenianie i zatwierdzanie, ale przede wszystkim stanowienie lokalnego prawa (w zgodzie z prawem nadrzędnym) i sprawowanie godnie i rzetelnie swej funkcji mając na uwadze dobro gminy i jej mieszkańców, jak mówi treść ślubowania. Więcej kreatywności Panie i Panowie Radni Gminy Białaczów.A oto jak wygląda aktywność poszczególnych radnych w odbytych 23 posiedzeniach sesji

Rozszerzona zawartość newsa

W analizie nie ująłem samego Przewodniczącego Rady, gdyż pełni on funkcję koordynatora programu poszczególnych sesji. Przy ocenie aktywności proszę o uwzględnienie stażu radnej Pani Krystyny Józwik, gdyż ta jest radną od kilku miesięcy, w wyniku wyborów uzupełniających.
Cyfra podana po prawej stronie nazwiska oznacza aktywnośc przez okres 2 lat (suma zabranych głosów na sesjach.Wilk Beata------------9
Jaworski Marek-------3
Pawłowska Jadwiga—9
Franaszczyk Maciej---22
Świtkowski Waldemar-24
Paduszyńska Marzanna-2
Józwik Krystyna---------4
Brzeski Tomasz----------4
Kiraga Magda------------0
Martyka Andrzej----------52
Wereszka Zbigniew------37
Trębarczyk Zbigniew-----0
Adamus Marian-----------2
Lasota Elżbieta----------- 90

Wnioski i ocenę zostawiam naszym czytelnikom.

Zbigniew Szpoton