Elektroniczna Kronika Gminy Białaczów.
News Search:
Strona Główna · Historia - czy Hitler był w Białaczowie? · Znani z Białaczowa · Artykuły · Download · Linki · Galeria · OGŁOSZENIA · TV Białaczów · Białaczów - FilmGrudzie 11 2017 15:22:23
Obecny adres IP
54.82.112.193
Nawigacja
Statut
Ogłoszenia drobne
Strona Główna
Pogoda - Białaczów
Historia - czy Hitler był w Białaczowie?
Oświadczenie
LKS Białaczów
Kontakt
Szukaj
OGŁOSZENIA
Archiwum newsów
OFERTY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
NASZE INICJATYWY

Ostatnie Artykuły
"Przeniknąć siebie...
Melancholia końca r...
Diagnoza stanu rzeczy.
Stracone pokolenie?
Nasze dzieci - nasz...
Użytkowników Online
Gości Online: 3
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 261
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: portowe
Orkiestra dęta
Najnowszy Album


Parczów
Losowa fotografia
Zaprzyjaźnione strony
Szkoła Podstawowa w Białaczowie
Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego
Szkoła Podstawowa - Miedzna Drewniana
BIP
Boks reklamowy
Zespół muzyczny ExDuo
Zasłużony nie tylko dla gminy Białaczów

Sejmik Województwa Łódzkiego po raz drugi przyznał nagrody w dziedzinie kultury. Wśród laureatów znalazł się Waldemar Jóźwik z Wąglan. Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury ustanowiona została dla uhonorowania twórców, artystów, wydarzeń, projektów kulturalnych, które w sposób szczególny wnoszą wkład w rozwój kultury województwa łódzkiego, promując region w Polsce i poza granicami kraju, a także przyczyniają się do dynamizowania życia kulturalnego i kształtowania tożsamości regionalnej. Opis ten jak ulał pasuje do osoby Pana Waldemara Jóźwika. Jest on artystą (rzeźbiarzem, pisarzem) działaczem, współorganizatorem wydarzeń kulturalnych, które promują Gminę Białaczów w kraju i za granicą, postacią niezwykle charyzmatyczną, otwartą i pozytywną. Pan Waldemar, to osoba wyróżniająca się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, działająca społecznie od kilku dekad.

Zródło:www.bialaczow.pl

Z.S.

Tak trzeba!!!!!!!!!

Niektórzy twierdzą że jest wynik naszej interwencji. Dziś tak wygląda obelisk por. Mariana Suskiewicza. Niniejszym dziękujemy tym wszystkim którzy przyczynili się do zmiany wizerunku pamiątki z II wojny światowej.
Z.S.

Burzliwie ale merytorycznie

W środę 27 września odbyła się XXXVII Sesja Rady Gminy Białaczów. Już przewidywany porządek obrad gwarantował że sesja przebiegać będzie w burzliwej atmosferze, gdyż powrócił temat wynagrodzenia dla Wójta Gminy. Już sam początek sesji a konkretnie wystąpienie radnego Pana Franaszczyka Macieja by do porządku obrad wprowadzić Jego autorski projekt, przywracający stawki wynagrodzenia dla Wójta sprzed lutego tego roku, wywołał ożywioną dyskusję. Radny Zbigniew Wereszka zadał w ramach interpelacji pytania o powodach decyzji Wójta w sprawie obniżenia wynagrodzenia. W odpowiedzi usłyszał ,,uważam że podwyżka była za duża i w związku z tym taki jest projekt". Rozpoczęto głosowanie wprowadzenia pod obrady Sesji uchwał przygotowanych przez Macieja Franaszczyka i drugi autorstwa samego Wójta. Tak jak można było się spodziewać głosami 5 za,5 wstrzymujących się i 5 przeciw, odrzucono projekt Radnego Franaszczyka a głosami 10 za i 5 przeciw przyjęto pod obrady Sesji projekt Wójta obniżający sobie wynagrodzenia o 800 zł. Dalej w ramach interpelacji Radni zadawali pytania Wójtowi. I tak: Maciej Franaszczyk, który w tym dniu był bardzo aktywny a przy tym merytoryczny, zadał pytanie dotyczące kosztów Urzędu Gminy zatrudnienia i utrzymania w okresie 6 miesięcznym pracowników interwencyjnych. Radny Martyka zapytał Wójta dlaczego zmieniła się polityka Wójta w sprawie oczyszczenia rowu na tzw ,,księżej łące". Dodał, że to On już kiedyś proponował by zająć się tym tematem, jednak wtedy nie było można. Radny dalej zapytał o sens zlecania firmie zewnętrznej organizację tzw ,,festynu rodzinnego" skoro w gminie jest dział który się tym powinien zająć. Pan Martyka dalej zaproponował by rozwiązać problem miejsc parkingowych na Placu Wolności w Białaczowie, poprzez budowę zatoczek lub miejsc postojowych, gdyż dziś nie można tam znaleźć miejsca na krótki postój i są trudności z wymijaniem się aut. Po wystąpieniu Wójta, który ustosunkował się do interpelacji przystąpiono do dalszej części obrad. Przewodniczący Rady Gminy Pan Zdzisław Prusek oraz Wójt Pan Jacek Reszelewski, podziękowali dotychczasowej Dyrektor Szkoły Podstawowej w Petrykozach Pani Elżbiecie Jaroszyńskiej, za 15 lat pracy na tym stanowisku, podkreślając że przez ten czas szkoła przeszła pozytywne i wymierne zmiany. Następnie dyrektorzy placówek oświatowych w gminie Białaczów, zapoznali Radnych ze stanem ilościowym dzieci w poszczególnych szkołach. I tak najliczniejszą szkołą Podstawową jest szkoła w Białaczowie liczącą 145 uczniów i 63 dzieci z oddziałów przedszkolnych. Zatrudniona kadra to 15 nauczycieli. Szkoła w Petrykozach to 85 uczniów i 25 dzieci oddziału przedszkolnego. Kadra ucząca liczy 10 nauczycieli. Szkoła w Skroninie liczy 77 uczniów (bez I Klasy) i 21 przedszkolaków. Zatrudniona kadra w pełnym wymiarze liczy 10 nauczycieli.
Kolejny punkt to głosowanie nad uchwałą obniżającą wynagrodzenie zasadnicze ( tzw podstawę) dla Wójta do kwoty 5.500 (brutto). Przypomnę od marca była to kwota 5.900zł brutto. Głosami 8 za 4 wstrzymujące się (Lasota, Świtkowski, Martyka, Wereszka) uchwała została przegłosowana. Inny przebieg miało głosowanie w sprawie dodatku specjalnego dla

Nauka gry na instrumentach muzycznych


W związku z zamiarem zorganizowania w Białaczowie, 6 miesięcznego kursu nauki gry na wyżej wymienionych instrumentach (keyboard,perkusja, gitara basowa, gitara elektryczne) zwracam się z prośbą do młodzieży i rodziców dzieci chętnych w uczestniczniczeniu na kursie, o zgłaszanie swoich deklaracji na adres mailowy :,,ekgbialaczow.@poczta.fm".
Zajęcia odbywać się będą dwa razy w miesiącu po 90 minut.
Nauka będzie odpłatna a wysokość czesnego zależna od ilości chętnych na dany instrument.
Instruktorzy muzyczni to czynni muzycy z Kielc i Krakowa.
Uwaga! NIE WYMAGANE JEST POSIADANIE WŁASNEGO INSTRUMENTU
>


.


Istnieje także możliwość uczestniczenia w warsztatach wokalnych (emisja głosu, technika spiewu).

Zapraszam

Zbigniew Szpoton


Oddajmy swój głos w plebiscycie ,,Sołtys Ziemi Łódzkiej i Sołectwo Roku 2017"

Niestrudzona od wielu, wielu lat. Bezkompromisowa, czasami idąca pod prąd wbrew oczekiwaniom swych przełozonych. Odkąd pamiętam Krystynę zawsze na pierwszym miejscu stawiała i stawia dobro ogółu ale nie zapominała przy tym o rodzinie. Jest dumną matką ośmiorga dzieci. Jej mentorem w działalności społecznej i samorządowej był Jej współmałzonek. Najpierw Krystyna przyglądała sie swemu małzonkowi jak ten reaktywował Związek Młodzieży Wiejskiej w gminie, tworzył Ludowe Zespoły Sportowe po to by już wspólnie działać w społeczności lokalnej. W Wąglanach, w których mieszka od dnia ślubu nie ma osoby która nie zna Krystyny.JEJ upór i ambicje doprowadziły do finalizacji wielu inicjatyw wiejskich. Odkąd wybrano Krystynę na sołtysa Wąglan, a wkrótce na radną z tego obwodu wyborczego, inicjatywy zaczęły się mnożyć. Jak sama mawia ,,tak myślę że czasami urzędnicy gminni mają już mnie dość od wrzucania im nowych pomysłów " Ale Krystyna nie przejmuje się tym i prze do przodu. Organizuje dla swej społeczności imprezy integracyjne, stara się o utworzenie placu zabaw dla dzieci, modernizuje wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Wąglan świetlicę (ostatnim ich sukcesem było załatwienie w ramach darowizny od sponsora z Krakowa kominka) czy też jako radna sfinalizowała inwestycję doświetlenia uliczki w Wąglanach. Czynnie uczestniczy w konsultacjach prowadzonych przez gminę przy okazji budowy obwodnicy drogowej, która będzie przebiegać przez Wąglany. Co roku wspólnie z mężem organizuje międzynarodowy konkurs poetycki pod nazwą ,, Wągliński Maj Poezji. Mozna jeszcze dość dużo pisć o osiągnięciach Krystyny-DZIAŁACZCE, RADNEJ, SOŁTYSIE. A O KIM MOWA. OCZYWIŚCIE O KRYSTYNIE JÓŹWIK.
Nasza Redakcja przyłącza się do tej inicjatywy i prosi wszystkich o oddanie głosu w plebiscycie na Sołtysa i Sołectwo roku 2017. Przy okazji tego plebiscytu uczestniczymy w popularyzacji naszej gminy.
Jeśli chcecie poprzeć osobę Krystyny Jóźwik w wyborze na Sołtysa Ziemi Łódzkiej, wyslijcie SMS na numer 72355 o treści: SZ.562 a jeśli chcecie zagłosować na sołectwo Wąglany o treści SK.563

Zbigniew Szpoton

Więcej informacji o samym konkursie znajdziecie wchodząc w zakładkę ,,czytaj więcej" pod powyższym artykułem oraz wchodząc na stronę www.dzienniklodzki.pl/soltys.
Ps. Jeśli chodzi o aktualną sytuację to w powiecie opoczyńskim Krystyna Jóźwik jest na czele tabeli.


Dziękujemy


Nie trzeba było długo czekać na reakcję po naszym artykule o zaniedbanym obelisku. Dzięki osobistemu zaangażowaniu wójta Pana Jacka Reszelewskiego, odpowiednie służby funkcjonujące przy Urzędzie Gminy w Białaczowie uporządkowały miejsce usytuowania obeliska oraz odnowiły tablicę z informacją o poległym w tym miejscu Ppor Marianie Suskiewiczu.
Dziś tak wygląda to miejsce. Dziękujemy za szybką reakcję.



Z.S.
Mamy na to 30 dni


INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU UMIESZCZENIA TABLICZKI Z NUMEREM PORZĄDKOWYM NA POSESJI
Zgodnie z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629, 1948, z 2017 r. poz. 60.) właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez nazw ulic lub placów – nazwę miejscowości.
W przypadku gdy budynek położony jest w głębi nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu działki lub przy wjeździe na posesję.
Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. 2013.482).
Art. 64. § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.
Przypomnienie o właściwym oznakowaniu swojego budynku ma na celu uporządkowanie przestrzeni, w której poruszają się sami mieszkańcy oraz instytucje takie jak: straż pożarna, pogotowie, policja, urząd pocztowy, firmy kurierskie, służby techniczne oraz firmy odbierające odpady.
Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie w szczególności dla służb ratowniczych dla których prawidłowa i szybka identyfikacja domów jest niezwykle ważna w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.
Zwracam się zatem z prośbą o weryfikację oznakowania swojego budynku, celem ochrony i poprawy jakości życia.

Zródło: www.bialaczow.pl

Wypisywali lewe zwolnienia by pomóc bezrobotnyym
Newsy Brali po 40, 50, 70 zł, ale nie gardzili też kawą ani… żywymi kaczkami. Pięciu lekarzy z gminnych ośrodków zdrowia w powiecie opoczyńskim odpowie za przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za wypisywanie zwolnień lekarskich. Jeden z lekarzy, jak wynika z aktu oskarżenia, przyjął cztery kaczki warte 120 zł - mówi sędzia Elżbieta Madej, prezes Sądu Rejonowego w Opocznie. Po L-4 do oskarżonych lekarzy przychodzili i łapówki dawali bezrobotni zatrudniani przez gminy na prace interwencyjne (refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy) w momencie, gdy kończyła im się umowa. Dzięki temu korzystali z zasiłku chorobowego, wypłacanego przez ZUS. Zwolnienia przedłużali w ten sposób nawet do pół roku, a potem gminy ponownie zatrudniały ich w ramach prac interwencyjnych. W ten sposób mieli szansę "uskładać" sobie pełny rok formalnego zatrudnienia. Przepracowane w ten sposób 12 miesięcy dawało im już prawo do zasiłku dla bezrobotnych. W powiecie opoczyńskim odnotowano łącznie ponad 100 takich przypadków. Rekordzistce, lekarce z Gminnego Ośrodka Zdrowia w Paradyżu, prokurator stawia w sumie aż 96 zarzutów. W przypadku pani doktor prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia lekarki w prawie wykonywania zawodu. Korupcyjny proceder kwitł w najlepsze w ośrodkach zdrowia na terenie powiatu opoczyńskiego w Paradyżu, Skórkowicach, Błogiem Szlacheckiem oraz w Żarnowie. Akt oskarżenia przeciwko trzem lekarzom trafił już do Sądu Rejonowego w Opocznie. Oskarżeni nie przyznają się do zarzucanych im czynów. Wobec pozostałych dwóch medyków prokuratura wnosi o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Chodzi o lekarzy, którzy mieli na koncie pojedyncze przypadki przyjęcia korzyści, ale przyznali się do winy i porozumieli z prokuratorem co do dobrowolnego poddania się karze. Warunkowe umorzenie postępowania karnego pozwoli im uniknąć skazania. W ich przypadku Sąd Rejonowy w Opocznie wyda wyroki bez przeprowadzania rozpraw. Stanie się to na posiedzeniu zaplanowanym na 27 grudnia. Trzech pozostałych lekarzy, w tym lekarkę z ośrodka w Paradyżu, czeka proces za korupcję. Sąd nie wyznaczył jeszcze terminu rozprawy. Całej oskarżonej trójce grozi nawet do 10 lat więzienia
Zródło: http://www.dzienniklodzki.pl
Z listów do Redakcji
Informacje EKG,,Nie tak dawno , po dwudziestu paru latach, wraz z moimi dziećmi i wnuczkami odwiedziłem miejsce moich narodzin i dzieciństwa, czyli Białaczów. Jestem dumny że takie w gminie zaszły zmiany i Białaczów to już nie jedna z wiosek. Jest czysto, schludnie. Obiecałem sobie i rodzinie ze będziemy tu częściej zaglądać. Mam tylko pewną sugestię do władz gminy. Zaproście kogoś kto zechciałby otworzyć choćby najmniejszy bar lub punkt gastronomiczny, w którym można zjeść jakiś posiłek. A może PP Milcarzowie zechcą stworzyć w swoim fajnym sklepie punkt w którym można napić się kawy i zjeść pyszne ciastko z ich wypieków"
Ps. Składam podziękowania Panu Szpotonowi, który na Elektronicznej Kronice Gminy Białaczów,pozwala mi, nam ,być bliżej mojej ukochanej miejscowości"

Pozdrawiam. Stanisław P
Zapomniane i zaniedbane miejsca pamięci.

,,Chorobą wiedzy jest zapomnienie"Kiedyś zasłyszaną , tą bardzo mądrą myśl, dedykuję białaczowskim pedagogom nauczających przedmiotu ,,Historia" Tym samym zwracam się do NICH ze szczególną prośbą by nauczanie tego przedmiotu w którym dużo miejsca poświeca się takim słowom jak bohaterstwo, patriotyzm, ojczyzna,nie opierać na zwykłej podręcznikowej teorii. W naszej gminie jest wiele miejsc upamiętniających czyny bohaterskie,patriotyczne od powstania styczniowego po II wojnę.Miejsca te nie wyglądają najlepiej. Przykładem niech będzie tablica upamietniajaca zastrzelenie pierwszego komendanda Narodowych Sił Zbrojnych powiatu opoczyńskiego , Mariana Suskiewicza. Tablica zastrzelonego w dniu 27 lipca 1943 roku prawdopodobnie przez gestapowców podporucznika znajduje się tuż obok białaczowskiej szkoły.

W materiale zamieszconym w marcu tego roku, przedstawilem obelisk znajdujący sie na prywatnej posiadlosci Pana Wojciecha Szołowskiego, upamietniający rozstrzelanie partyzantów AK, mając nadzieję właściwego odczytania moich intencji. Niestety tak sie nie stało. Tak więc posługując się słowami Czesława Miłosza, polskiego noblisty, którego obecna władza wyeliminowała z polskich podręczników,szanowni pedagodzy pamietajcie- w trudnej drodze marzeń młodego pokolenia,macie być ambasadorami.


Zbigniew Szpoton


Tekst zamieszczony na naszej podstronie nr 61

Przy okazji II Rajdu im. St. Małachowskiego, postanowiłem przypomnieć postać ppor. Mariana Suskiewicza. Ponieważ poprzedni Rajd zakończył się ogniskiem zorganizowanym w okolicy płyty pamiątkowej, którą bezimienny mieszkaniec Białaczowa zbudował jeszcze w okresie PRL dla pamięci miejsca śmierci ppor. Suskiewicza, warto poznać tą postać.

Marian Suskiewicz – ppor. „Sosna” urodził się 02.12. 1907 r. w Opocznie. W okresie przedwojennym działacz Stronnictwa Narodowego i Obozu Wielkiej Polski na terenie pow. opoczyńskiego. Od listopada 1939r. w Komendzie Powiatowej Narodowej Organizacji Wojskowej w Opocznie. W lutym 1940 zostaje komendantem NOW po Władysławie Pacholczyku ( PS. „Adam” ) – prezesie SN w powiecie, którego był najbliższym współpracownikiem. W okresie 1940 – 1942 zabezpiecza rozszerzenie szeregów organizacyjnych NOW oraz jednostek wojskowych w gminach i rejonach. Z jego inicjatywy powiat nie podporządkowuje się AK, przystępując do tworzonych przez, m.in. W. Pacholczyka Narodowych Sił Zbrojnych. W 1943 r. organizuje grupy bojowe samoobrony, a następnie oddziały partyzanckie st. sierż. „Burzy” i kapt. „Kruka”. 22 stycznia 1943 r. traci trzech braci i kilku przyjaciół, członków NSZ, zamordowanych w Drzewicy przez oddział Gwardii Ludowej – grupę „Lwy” wydzieloną z oddziału „Wilki” Józefa Rogulskiego. Zginął 28.07.1943 r. w walce z żandarmerią niemiecką ( policją „granatową”? ) w Białaczowie, w miejscu, gdzie dziś jest tablica pamiątkowa. Pochowany na cmentarzu "cholerycznym" w Opocznie.




Wszystkie informacje na podst. : "Zanim odejdziemy" Jerzego Kucharskiego ps. "Korab" oraz "Narodowe Siły Zbrojne w dokumentach cz. II" dr Leszka Żebrowskiego

Piotr Kolczyński
Ostrzeżenie meteorologiczne dla woj łodzkiego
OchronaCentrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi ostrzega przed gwałtownymi ulewami, jakie jeszcze dziś (11 września) mają przejść przez województwo łódzkie.

Intensywne opady deszczu zapowiedział Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Według prognoz dziś (11 września) w województwie łódzkim ulewy mają się rozpocząć późnym popołudniem. Możemy się ich spodziewać od godz. 18. Ostrzeżenie I stopnia obowiązuje do wtorku (12 września) do godz. 14. Prognozowana wysokość opadów od 35 mm do 45 mm. Opady przemieszczać się będą z południowego zachodu i południa na północny wschód. Największa intensywność zjawisk prognozowana jest w nocy i rano.

Z.S.
Strona 2 z 79 < 1 2 3 4 5 > >>
Zegar & Kalendarz
Opoczno.info
Hitler w Białaczowie?
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło



Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Gniazdo Rodzinne
Zamek i pałac
Zamek
Pałac Platerów
Powstanie Styczniowe
Oficjalna strona miasta Opoczno
PLATEROWIE
MUZEUM
Elektroniczna Kronika Gminy Białaczów
Powered by PHP-Fusion © 2003-2006 - Aztec Theme by: PHP-Fusion Themes